Teil 2: Die Rekonstruktion In: Das Logbuch, Zeitschrift für Schiffbaugeschichte und Schiffsmodellbau Heft 1/2005, Seite 15 ff. Ulrich, Werner geb. Bruns, Geschichte und Rekonstruktion der Eendracht von 1654 Teil 3: Die Rekonstruktion des Rumpfes In: Das Logbuch, Zeitschrift für Schiffbaugeschichte und Schiffsmodellbau Heft 2/2006, Seite 55 ff. Ulrich, Werner geb. Bruns, Sovereign of the Seas - Versuch einer Annäherung In: Das Logbuch, Zeitschrift für Schiffbaugeschichte und Schiffsmodellbau Heft 4/2008, Seite 167 ff. Ulrich, Werner geb. Bruns, Korrekturen zu Heft 4/2008 In: Das Logbuch, Zeitschrift für Schiffbaugeschichte und Schiffsmodellbau Heft 1/2009, Seite 37 f. Ulrich, Werner geb. Bruns, Vroege oorlogsscheepsbouw in de Republiek, 2017. In: Scheepshistorie 24, Seite 2 ff. Ulrich, Werner, Versuch einer Annäherung an ein venezianisches Entwurfssystem aus dem 16. Jahrhundert, 2018. Nicht veröffentlicht. Ulrich, Werner, Portugiesischer Schiffbau des 16. Jahrhunderts, 2020. Basierend auf: Joã Bapista Lavana, Livro Primeido da Architectura Naval, ca. 1580. V Valk, Han, VOC-schip onder zeil - Zeilmaken met oog voor het verleden, 1995 Van den Kerkhove, A, Birnie, Walter, Het voorlaatste van de groote Hollands Oorlogsscheepsmodellen, Geschiedenis en Restauratie, 1990. Es geht um das Genter Schiffsmodell. Van der Hagen, Walter Breeman, Het leven en de daden van Witte Cornelisz. de With, 2008 Uitgegeven en hertaald door Dr. Anne Doedens Van Yk, Cornelis, De nederlandsche scheeps-bouw-konst Open gestelt, 1697 Van ‘t Zand, L.C.E., De oorlogsvloot van Johan de Witt, …, 1996 Vasamuseum, Det seglande skeppet, 1997 Versteeg, W.K., Scheepsmodellen 1700-1900, 1947 Visser, Wendy de, Piet Hein en de zilvervloot - Oorlog en handel in de West, 2001 Vonk, Dr. P.G., De “victorieeuse” zeeslag op schoeneveld - Het hol van De Ruyter, keine Jahresangabe Vos, Arent D., Onderwaterarcheologie op de Rede van Texel …, 2012 Vos, Willem, De bouw van een oost indie vaarder - Visie op de bouw van een Hollands spiegelschip in de Gouden Eeuw, 2015 Vreugdenhil, A., Koningen scheepsbouwers en zeevaarders, 1951 W Warnsinck, J.C.M., De vloot van den koning-stadhouder 1689-1690, 1934 Warnsinck, J.C.M., Twaalf doorluchtige zeehelden, 1941 Warnsinck, J.C.M., Van vlootvoogden en zeeslagen, 1942 Warnsinck, J.C.M., Drie zeventiende-eeuwsche Admiraals, 1943 (tweede druk) Warnsinck, J.C.M., Drie 17e-eeuws Admiraals, 1977 (derde druk) Weber, R.E.J., De seinboeken voor Nederlandse oorlogsvloten en konvooien tot 1690, 1982 Wenzel, Horst, Westwärts zu den Molukken, 1972 Wiechers, Karl-Heinz, Reisen ostfriesischer Seefahrer, 1984 Schiffbruch im Nördlichen Eismeer Winkel-Rauws, Dr H., Nederlandsch-Engelsche samenwerking in de Spaansche wateren 1625-1627, 1946 Winschooten, Wigardus à, Een grondige uitlegging van de Neederlndse Konst, en Spreekwoerden, …, 1681 Winter, Heinrich, Der holländische Zweidecker von 1660/1670, 1978 Witsen, Nicolaes, Aeloude en hedendaegsche scheeps-bouw en bestier, 1671 Wolfslast, Wilhelm, Admiral Michael de Ruyter, 1943